Archive for the tag "placa de les cascades"

Barcelona, Spain (7) – Museu Nacional D’Art De Catalunya